Stocard Betalingsvoorwaarden.

Stocard Persoonlijke / Algemene bepalingen en Gebruiksvoorwaarden.

Taal en vertalingen

Voor zover wettelijk toegestaan, is de voertaal voor deze Betalingsvoorwaarden Engels. Elke vertaling is voor uw gemak verstrekt. U kunt het originele Engelse document bekijken op https://stocardapp.com/en/payment-terms.


1. De kaart

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke houder van deze kaart ('de kaart'). Door gebruik te maken van uw kaart geeft u aan dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

1.2. De kaart wordt gepromoot door Stocard UK Limited (“Stocard”), statutaire dienst: 71 koningin Victoria Street, London EC4V 4BE, geregistreerd in Engeland en Wales nr. 10727457. GBP kaart uitgegeven door Moorwand Ltd, statutaire dienst: Irongate House, 22-30 Dukes Place, London, EC3A 7LP, geregistreerd in Engeland en Wales Nee. 08491211 is door de Financial Conduct Authority toegestaan e-money, Referentienummer 900709 uit te geven. EUR kaart wordt uitgegeven door de VIA Payments UAB, Reg. Nr. 304531663, met statutaire zetel: Zopenhaalgirio g. 90, Vilnius, gelicentieerd als de e-geldinstelling licentie nr. 16, uitgegeven op 10/10/2017, door de Bank of Litouwen, in samenwerking met Moorwand Ltd.

1.3. U vraagt een kaart aan in een opgegeven valuta. Alle verwijzingen naar die valuta in deze algemene voorwaarden zijn voor u relevant.

1.4. De kaart is een e-money product. en als zodanig wordt het niet gedekt door het Britse financiële diensten compensatie stelsel of door het depositogarantiestelsel in Litouwen. We zorgen ervoor dat al het geld dat u ontvangt in een gescheiden account wordt gehouden, zodat u, in het onwaarschijnlijke geval dat Moorwand Limited of Via Payments UAB insolvabel wordt, uw geld beschermd is tegen claims van schuldeisers.

1.5. Deze algemene voorwaarden zijn online beschikbaar op https://stocardapp.com/payment-terms.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden en woordgroepen de volgende betekenis:

 • ATM - een geld-, bank- of pinautomaat;
 • Werkdag - elke dag, van maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 en 17.00 uur (Britse tijd), behalve op feestdagen of nationale feestdagen in Engeland en Wales;
 • Kaart - uw Stocard virtuele prepaidkaart;
 • Betaalkaartsysteem – Mastercard betaalkaart®;
 • Contactmethoden - de methoden waarmee u contact met ons kunt opnemen:
  • E-mail: support@stocardapp.com
  • Telefoon: +49 (0) 621 339 331 50, 09:00 - 17:00 uur (Centraal Europese Tijd), van maandag tot vrijdag, internationale tarieven kunnen van toepassing zijn
 • Kosten - verschillende kosten die kunnen worden verhoogd voor de aankoop en het doorlopende gebruik van de kaart;
 • Apparaat - een mobiel of draagbaar apparaat dat compatibel is met contactloze betalingen waarbij de Stocard virtuele prepaidkaart kan worden gebruikt voor betalingen;
 • Full Due Diligence (FDD) User - betekent dat we je identiteit hebben kunnen verifiëren en hiermee heb je toegang tot hogere limieten, welke gedetailleerd worden weergegeven in de overzichtsbox.
 • PIN - is een persoonlijk identificatienummer, dat wil zeggen het beveiligingsnummer dat met de kaart wordt geleverd;
 • Simple Due Diligence (SDD) User - betekent dat je alleen de vereenvoudigde due diligence hebt voltooid. Volgens het schema en regelgevingseisen zijn daarom de limieten op je kaart beperkt, dit wordt gedetailleerd weergegeven in de overzichtsbox. Door onze risicobeoordeling wordt bepaald welke informatie we van u verzamelen en welke passende verificatie is voltooid.
 • Stocard-app - is de smartphone-applicatie waarmee u uw Stocard virtuele prepaidkaart kunt aanvragen en openen;
 • Stocard virtuele prepaidkaart - de Mastercard® virtuele prepaidkaart met de functies die in deze algemene voorwaarden zijn uiteengezet;
 • Leverancier - een winkelier, handelaar of andere leverancier van goederen en/of diensten die betalingen accepteert door middel van een kaart, kaartnummer, pincode of kaart en handtekening;
 • 'Overzicht' vak - het gedeelte met de melding van kosten, limieten en beperkingen die verband houden met de kaart;
 • Bank van leverancier - de financiële instelling die door de leverancier wordt gebruikt voor het ontvangen van betalingen die voortvloeien uit transacties.
 • Verificatie van identiteit - het bevestigen van uw persoonlijke identiteit en adres door het uitvoeren van elektronische verificatie van uw gegevens of door het verstrekken van identiteitsbewijzen;
 • Wij/ons/onze - betekent Moorwand Limited of co-brand partners die namens ons handelen;
 • Jaar - periode van 12 maanden na de datum waarop de kaart aan u is afgegeven en elke daaropvolgende periode van 12 maanden.
 • U/uw - betekent de persoon of personen die de kaart hebben ontvangen en gemachtigd zijn om de kaart te gebruiken zoals bepaald in deze overeenkomst;

3. Het aanvragen van de kaart

3.1. Om een Stocard virtuele prepaidkaart kaart aan te vragen moet u tenminste 18 jaar oud zijn. Tijdens de aanvraagprocedure vragen wij uw naam, geboortedatum, adres, contactgegevens en andere informatie die ons in staat stelt u te identificeren. We kunnen ook vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs.

3.2. Bij het aanvragen van de kaart en het accepteren van deze algemene voorwaarden:

3.2.1. gaat u akkoord met het verstrekken van nauwkeurige persoonlijke informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw juiste naam geboortedatum, adres, contactgegevens, en een door de overheid afgegeven identiteitsbewijs.

3.2.2. Volgens de toepasbare principes voor gegevensbescherming en gegevensverwerking behouden We ons het recht voor om onnauwkeurige persoonsgegevens te corrigeren die aan ons zijn verstrekt door middel van kaart-toepassing en verificatie van uw identiteit. In deze omstandigheden zullen we u informeren over de rectificatie van persoonsgegevens via Stocard App. U hebt het recht om persoonsgegevens te rectificeren volgens de algemene verordening inzake gegevensbescherming, artikel 16.

3.2.4.U stemt ermee in om ons op de hoogte te stellen van elke wijziging van dergelijke gegevens.

3.2.4. U bent de persoon van wie de gegevens zijn verstrekt in verband met uw aanvraag.

3.3. U wordt op de hoogte gebracht wanneer u in aanmerking komt voor gratis gebruik van de kaart. Wanneer dat het geval is dan zal de gratis gebruikersprijs, zoals beschreven in het overzicht, van toepassing zijn. Anders is de normale gebruikersprijs van toepassing.

3.4. We zullen de juiste verificatie van uw identiteit voltooien conform het betaalkaartsysteem en wettelijke vereisten. Gebruikers die de vereenvoudigde vereisten voor zorgvuldigheidseisen hebben voltooid, ontvangen een virtuele kaart in de Stocard-app die onderworpen is aan de gebruikerslimieten voor Simple Due Diligence (Eenvoudige Due Diligence), zoals beschreven in het overzicht. Gebruikers die de volledige vereisten voor zorgvuldigheidseisen hebben voltooid, ontvangen een virtuele kaart in de Stocard-app die onderworpen is aan de gebruikerslimieten voor Full Due Diligence (Volledige Due Diligence), zoals beschreven in het overzicht.

3.5. De Eenvoudige Due Diligence-gebruiker kan upgraden naar de Volledige Due Diligence-gebruiker door het proces voor identiteitsverificatie in de Stocard-app met succes te voltooien.

3.6. Aanvraag- en upgradeverzoeken moeten in alle gevallen door ons worden goedgekeurd en wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elke aanvraag voor de kaart of het verzoek om upgrade zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. De kaart laden

4.1. Het overzicht beschrijft de methoden waarmee u uw kaart kunt laden.

4.2. We brengen u geen kosten in rekening om uw kaart te laden, zoals beschreven in het overzicht.

4.3. Voor het laden van de kaart met een creditcard of bankpas, moet u gebruikmaken van een creditcard of bankpas in uw naam die is uitgegeven door een gereguleerde financiële instelling in het Verenigd Koninkrijk of de EER (Europese Economische Ruimte) en die is geregistreerd op hetzelfde adres als deze kaart.

4.4. Om uw kaart per bankoverschrijving te laden, moet u de rekeninggegevens gebruiken zoals weergegeven in de Stocard App. U kunt een bankoverschrijving alleen gebruiken om een GBP-kaart van een Britse bankrekening te laden en een EUR-kaart van een bankrekening in SEPA-landen.

4.5. De tijd die nodig is om uw kaartsaldo bij te werken wanneer u uw kaart laadt, hangt af van de methode die u gebruikt en de tijd die nodig is om het geld naar de uitgevende instelling te sturen. Wanneer u geld toevoegt met een bankpas of creditcard, werken we uw saldo bij zodra we toestemming van uw bank of kaartaanbieder hebben ontvangen. Wanneer u geld toevoegt via bankoverschrijving, zullen wij uw saldo bijwerken wanneer wij het geld ontvangen.

4.6. Wanneer de tegoeden op uw kaart worden geladen, wordt de betaling in dezelfde valuta gedaan als die van uw kaart. De valuta die u heeft gebruikt om uw kaart te laden kan anders zijn dan die van de kaart. In dit geval zal uw bank of kaartaanbieder de valuta converteren en kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

5. Gebruik van de kaart

5.1. De kaart is een virtueel prepaid product dat kan worden gebruikt voor het betalen voor goederen en diensten bij detailhandelaren die het symbool voor een betaalkaartsysteem weergeven. Uw kaart is klaar voor gebruik zodra deze met succes is gedigitaliseerd op uw apparaat. Houd uw apparaat dicht bij de contactloze terminal om in de winkel te betalen of voer de kaartgegevens in op de betaalpagina om online te betalen.

5.2. U mag geen aankopen doen die het beschikbare saldo op de kaart overschrijden. Uw saldo wordt verminderd met het bedrag van elke aankoop die u doet. Als een aankoop uw beschikbare saldo of de kaartlimiet van tijd tot tijd overschrijdt en vermeld wordt in het overzicht (bijv. pinlimiet) dan zal de transactie zal worden afgewezen.

5.3. U kunt de kaart gebruiken om aankopen te doen in de winkel, via internet of via uw telefoon. De kaart kan worden gebruikt om contant geld te verkrijgen via geldautomaten. Er is geen terugbetalingsfaciliteit. Dit is geen betaalkaart die wordt ondersteund door een bankrekening en is op geen enkele manier gekoppeld aan een bankrekening. Het is ook geen garantiekaart, betaalkaart of creditcard. U ontvangt geen rente op geld dat op de kaart wordt geladen.

5.4. U mag de kaart niet gebruiken voor:

5.4.1. vooraf goedgekeurde periodieke betalingen;

5.4.2. transacties bij zelfbediening benzinepompen;

5.4.3. transacties voor contant geld (behalve opname via een geldautomaat) waaronder bijvoorbeeld contant terugbetalen, contant geld van een bank, betaalopdrachten, reischeques, vreemde valuta of wisselkantoor, of

5.4.4. illegale doeleinden.

5.5. Uw kaart kan niet worden gebruikt in situaties waarin het voor de leverancier niet mogelijk is om online toestemming te krijgen dat u voldoende saldo hebt voor de transactie. Bijvoorbeeld: transacties op treinen, schepen en bepaalde aankopen tijdens een vlucht.

5.6. We kunnen uw kaart stopzetten, opschorten of beperken of weigeren uw kaart te vernieuwen op redelijke gronden met betrekking tot het volgende:

5.6.1. we zijn bezorgd over de veiligheid van uw kaart, kaartnummer of pincode;

5.6.2. wij hebben het vermoeden dat uw kaart op een ongeautoriseerde, illegale of frauduleuze manier wordt gebruikt;

5.6.3. we moeten dat doen om te voldoen aan het recht van elke jurisdictie.

5.7. We zullen u, indien mogelijk, voordat we uw kaart opschorten of beperken, informeren dat we van plan zijn dit te doen en de redenen hiervoor aan u opgeven. Als wij dat niet kunnen doen, dan zullen we u daarna onmiddellijk op de hoogte brengen. De meldingsplicht is niet van toepassing wanneer dit redelijke veiligheidsmaatregelen in gevaar zou brengen of indien dit onrechtmatig zou zijn.

5.8.Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, wettigheid of enig ander aspect van goederen of diensten die met de kaart worden gekocht. Wij zijn niet aansprakelijk voor de nalatigheid van een handelaar om de kaart te aanvaarden.

5.9. Onder deze algemene voorwaarden zullen wij de kaart niet verstrekken aan personen die jonger zijn dan 18 jaar.

5.10. De Eenvoudige Due Diligence-gebruiker mag de kaart alleen gebruiken in het land van uitgifte en in de valuta van de kaart.

6. Transacties

6.1. U gaat ermee akkoord dat elk gebruik van uw kaart, kaartnummer of pincode uw toestemming voor een transactie is.

6.2. Het moment van ontvangst van een transactieorder is wanneer deze door ons is ontvangen. Als een transactieorder op een werkdag na 16.00 uur is ontvangen, wordt deze geacht te zijn ontvangen op de volgende werkdag. Als de ontvangst niet op een werkdag valt, wordt deze geacht te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

6.3. U kunt een transactie niet annuleren nadat deze aan ons is verzonden door het geven van uw toestemming voor de transactie of nadat u uw toestemming heeft gegeven aan de leverancier voor een vooraf geautoriseerde betaling.

6.4. We kunnen een transactie weigeren of het recht om uw kaart op te laden opschorten of beëindigen. We kunnen dit doen als de relevante telefoon- of computerlink bezet is. We kunnen dat ook doen als:

6.4.1. een transactie uw beschikbare kaartsaldo mogelijk overschrijdt;

6.4.2. een transactie een van uw kaartlimieten mogelijk overschrijdt;

6.4.3. we redelijkerwijs van mening zijn dat we dit moeten doen om ons te houden aan de regels van het betalingssysteem waaronder uw kaart wordt uitgegeven;

6.4.4. wij redelijkerwijs van mening zijn dat u handelt in strijd met de algemene voorwaarden;

6.4.5. we redelijkerwijs van mening zijn dat een transactie is mogelijk verdacht of illegaal is;

6.4.6. we redelijkerwijs van mening zijn dat dit moet gebeuren om te voldoen aan enige wetgeving of als een kwestie van goede praktijken.

7. Transacties in vreemde valuta

7.1. De kaart kan worden gebruikt voor transacties die niet in de valuta van de kaart zijn nadat u uw identiteit heeft geverifieerd.

7.2. Als u een transactie doet in een andere valuta dan de valuta van de kaart, zullen we het bedrag wijzigen in de valuta van de kaart tegen de groothandelsmarktkoers of tegen een tarief dat een overheid kan bepalen. Wij brengen geen buitenlandse transactiekosten in rekening.

7.3. Wisselkoersen kunnen veranderen en de wisselkoers die van toepassing is op de datum dat u uw transactie uitvoert, is mogelijk niet hetzelfde als de wisselkoers die we gebruiken op de datum dat we de transactiekosten van uw saldo omrekenen.

8. Het controleren van uw saldo

8.1. Om het beschikbare saldo op uw kaart te controleren of om uw transacties te bekijken, kunt u de Stocard-app gebruiken via het apparaat.

8.2. Als uw saldo negatief wordt, stemt u ermee in om uw account onmiddellijk aan te vullen.

8.3. Als u ons geld verschuldigd bent en u uw account niet binnen zeven dagen opwaardeert of ons niet binnen zeven dagen terugbetaalt, kunnen we het bedrag terugvorderen door:

8.3.1. het bedrag dat u ons verschuldigd bent van uw opgeslagen kaart te halen;

8.3.2. het uitoefenen van ons recht van verrekening, of

8.3.3. het nemen van andere juridische stappen om het geld dat u ons verschuldigd bent terug te vorderen, zoals het instrueren van advocaten of incassobureaus.

8.4. Als we een (of alle) van deze stappen nemen, kunnen we u onze redelijke kosten in rekening brengen.

8.5. We kunnen uw account sluiten of opschorten als u een negatief saldo heeft en uw account niet aanvult.

9. Wanneer uw kaart verloopt

9.1. De vervaldatum van de kaart wordt weergegeven op de kaart in de Stocard-app. U mag de kaart niet gebruiken na de vervaldatum en u kunt deze dan niet opnieuw laden.

9.2. Als u uw kaart in de periode van 3 maanden vóór de vervaldatum, dan zullen op de vervaldatum de kaart automatisch en kosteloos verlengen

9.3. Als uw kaart niet is gebruikt in de 3 maanden voorafgaand aan de vervaldatum, zullen wij uw kaart niet automatisch verlengen. U kunt uw kaart vernieuwen via een van de contactmethoden.

9.4. Als uw kaart wordt vernieuwd onder omstandigheden onder voorwaarden 9.2 of 9.3 dan blijft deze overeenkomst van toepassing.

9.5. Als uw kaart niet wordt verlengd onder voorwaarde 9.3, kunt u deze niet meer gebruiken na de vervaldatum. U kunt een openstaande saldo op de kaart tot 6 jaar na de vervaldatum inlossen door het proces in voorwaarde 10 te volgen. Als een saldo meer dan 6 jaar na afloop van de vervaldatum op de kaart blijft staan, zal het niet worden terugbetaald.

10. Aflossing

10.1. U kunt alles of een deel van uw saldo inwisselen door contact met ons op te nemen via een van de contactmethoden tot 6 jaar na de vervaldatum of de beëindigingsdatum van het contract. We zullen alle terugbetaalde bedragen overboeken naar een bankrekening die op uw naam staat. We kunnen u om een bewijs van de accountnaam vragen.

10.2. Er worden kosten in rekening gebracht (zie overzicht) om de aflossingskosten te dekken, bij elke aflossing, wanneer u uw saldo geheel of gedeeltelijk in de volgende gevallen terugbetaalt:

10.2.1. wanneer terugbetaling wordt gevraagd vóór de beëindiging van de overeenkomst;

10.2.2. wanneer de houder van het elektronisch geld het contract vóór de einddatum van een overeenkomst beëindigt, of

10.2.3. wanneer de terugbetaling meer dan een jaar na de datum waarop het contract is opgezegd, wordt aangevraagd.

10.3. Wij zullen u aan deze vergoeding herinneren vóór de terugbetaling plaatsvindt. Houd er rekening mee dat als uw saldo gelijk is aan of lager is dan het bedrag dat u wilt inwisselen onder bovenstaande omstandigheden, dan zal de vergoeding gelijk zijn aan het saldo dat tot nul wordt gereduceerd.

10.4. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de terugbetaling als wij deze overeenkomst beëindigen of als het verzoek om inwisseling wordt ingediend bij beëindiging van het contract of tot een jaar na die datum.

11. Aansprakelijkheid

11.1. U moet er altijd voor zorgen dat u:

11.1.1. niet toestaan dat iemand anders uw kaart gebruikt;

11.1.2. uw pincode niet onthult en nooit uw wachtwoord(en), pincode of beveiligingsinformatie die u ons hebt gegeven opschrijft tenzij u dit op een manier doet die het voor iedereen onmogelijk maakt om welke informatie dan ook te herkennen;

11.1.3. alleen de kaart, kaartnummer of pincode vrijgeeft om een transactie te maken (of te proberen).

11.2. Als u geen toegang meer heeft tot uw kaart (bijvoorbeeld uw apparaat is kwijtgeraakt of gestolen) of als u vermoedt dat iemand anders toegang heeft tot uw kaart, of als u denkt dat uw kaart, kaartnummer of pincode kan worden misbruikt, dan moet u:

11.2.1. direct contact met ons opnemen via een van de contactmethoden, zodat we uw kaart en pincode kunnen blokkeren;

11.2.2. onmiddellijk stoppen met het gebruik van de kaart, kaartnummer of pincode. Als u weer toegang tot de kaart krijgt nadat u heeft gemeld dat de kaart is verloren, gestolen of misbruikt, dan moet u ons dat zo snel mogelijk mededelen.

11.3. Tenzij u frauduleus of opzettelijk of grove nalatigheid hebt gehandeld, bent u alleen aansprakelijk voor maximaal €35 (of het equivalent in de valuta van uw betaalmiddel) tot het moment dat u ons informeert dat uw betaalmiddel is verloren of gestolen. U bent niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die zich voordoen via uw betaalmiddel nadat u ons heeft laten weten dat het is verloren of gestolen.

11.3.1 Als u een restitutie ontvangt voor een niet-geautoriseerde transactie, zullen we ervoor zorgen dat u deze uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag ontvangt.

11.4. Als uw kaart gebruikt wordt zonder uw toestemming, of gestolen wordt, of als u denkt dat de kaart misbruikt kan worden, dan kunnen we de wetshandhavingsinstanties op de hoogte stellen van alle informatie die we redelijkerwijs relevant vinden.

11.5. Wij zijn niet aansprakelijk voor:

11.5.1. elke abnormale of onvoorziene situatie buiten onze redelijke controle (bijvoorbeeld het falen van computersystemen, wat gebeurt om redenen buiten onze redelijke controle of om eventuele industriële acties die plaatsvinden om redenen die buiten onze redelijke controle vallen) als dit ons belet de gebruikelijke dienst te leveren;

11.5.2. elke persoon die weigert uw kaart, creditcardnummer of pincode te accepteren of te aanvaarden of te honoreren of

11.5.3. elke geldautomaat dat geen contant geld uitbetaalt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop u wordt geïnformeerd over een weigering of vertraging.

11.6. In geval van fouten of geschillen over transacties, neem dan contact met ons op via een van de contactmethoden.

11.7. Als u van mening bent dat u geen toestemming hebt gegeven voor een bepaalde transactie, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via een van de contactmethoden. We zullen het bedrag van de ongeautoriseerde transactie terugbetalen uiterlijk aan het einde van de werkdag na de dag waarop we in kennis werden gesteld dat de transactie niet was geautoriseerd.

11.8. We behouden ons het recht voor om elke betwiste transactie voor en na een terugbetaling te onderzoeken. Om dit te kunnen doen, hebben we mogelijk meer informatie en hulp van u nodig en bent u verplicht om redelijkerwijs mee te werken aan enig door ons gestart onderzoek. Als u hebt nagelaten de vereiste informatie binnen 10 dagen te verstrekken, of ons onderzoek toont aan dat u frauduleus heeft gehandeld of met opzet of grove nalatigheid niet aan de voorwaarden en bepalingen heeft voldaan, dan zullen wij het reeds terugbetaalde bedrag van uw rekening aftrekken.

11.9. Als u ons de verkeerde gegevens voor een betaling verstrekt of u informeert ons over een onjuiste betaling meer dan 13 maanden nadat het deze gemaakt, dan ontvangt u van ons geen terugbetaling, maar we zullen wel proberen de onjuiste betaling voor u te traceren. Wij kunnen u vragen om een redelijke vergoeding om onze kosten hiervoor te dekken.

12. Wijziging van deze algemene voorwaarden

12.1. We kunnen een van deze voorwaarden wijzigen, inclusief vergoedingen en kosten, of nieuwe voorwaarden invoeren. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan 2 maanden van tevoren op de hoogte stellen.

12.2. Als we wijzigingen aanbrengen in deze algemene voorwaarden, dan zijn de nieuwe voorwaarden beschikbaar op https://stocardapp.com en de Stocard-app vanaf de datum waarop de wijziging plaatsvindt.

12.3. U wordt geacht elke wijziging van deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, tenzij u ons vóór de voorgestelde datum van de wijziging in kennis stelt van enig bezwaar.

12.4. Wanneer u ons tussen ontvangst van de kennisgeving en de voorgestelde datum van wijziging op de hoogte stelt dat u de wijziging niet accepteert, dan zal deze overeenkomst onmiddellijk worden beëindigd en u kunt uw resterende saldo terugbetalen onder voorwaarde 10.

13. Annuleringsrechten

13.1. Als u van gedachten verandert over het hebben van de kaart, kunt u deze annuleren binnen 14 dagen na de datum waarop u een bevestiging ontvangt dat uw aanvraag is goedgekeurd. U doet dit dan door contact met ons op te nemen via een van de contactmethoden. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het annuleren van de kaart gedurende deze periode. We zullen het resterende saldo van de kaart kosteloos aan u terugbetalen. Eventueel betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd.

13.2. Wij vergoeden u in dezelfde valuta als die van uw prepaidkaart.

14. Beëindigen van deze overeenkomst

14.1. We kunnen deze overeenkomst op elk moment beëindigen. Tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn, zullen wij u twee maanden van tevoren hiervan op de hoogte stellen.

14.2. U kunt deze overeenkomst beëindigen door contact met ons op te nemen via een van de contactmethoden onder de voorwaarden 12.4 en 13.

14.3. Als u uw volledige saldo niet binnen 6 jaar na de vervaldatum van uw creditcard inwisselt, eindigt deze overeenkomst.

15. Algemeen

15.1. Door deze overeenkomst aan te gaan, gaat u ermee akkoord dat we uw informatie mogen gebruiken in overeenstemming met het gedeelte 'Hoe we uw informatie gebruiken' van deze algemene voorwaarden, zoals uiteengezet in voorwaarde 18.

15.2. We kunnen telefoongesprekken tussen u en ons of dienstverleners volgen en/of opnemen.

15.3. U moet ons voorzien van een e-mailadres, postadres en telefoonnummer en ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.

15.4. We kunnen onze rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst overdragen of ervoor zorgen dat een andere persoon zijn/haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst uitvoert. U mag uw rechten of plichtien onder deze overeenkomst niet overdragen.

15.5. We kunnen de handhaving van de rechten op grond van deze overeenkomst uitstellen zonder ze te verliezen.

15.6. Als we geen enkele paragraaf, voorwaarde of deel van een paragraaf of voorwaarde onder deze overeenkomst kunnen afdwingen, heeft dit geen invloed op de andere paragrafen, voorwaarden of het andere deel van de paragraaf of voorwaarde in deze overeenkomst.

15.7. Deze overeenkomst valt onder de wet van Engeland en Wales. De taal van deze overeenkomst is Engels en alle kennisgevingen en informatie in het kader van deze overeenkomst zijn in het Engels.

15.8. Als deze algemene voorwaarden in een andere taal zijn vertaald, dan is de vertaling alleen ter referentie en is de Engelse versie van toepassing.

16. Informatie over betalingsdiensten

16.1. Deze voorwaarde 16 is alleen van toepassing als de bank van de leverancier zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt en de betalingsdiensten die worden uitgevoerd worden verhandeld in Euro of een andere valuta van een EER-lidstaat.

16.2. We zorgen ervoor dat een transactie die u doet wordt gecrediteerd aan de bank van de leverancier of dat teruggestorte bedragen na aflossing of annulering binnen deze termijnen aan uw bank worden gecrediteerd:

Soort transactie Termijn
Transactie uitgevoerd in een andere valuta dan Euro (€) of Britse ponden (£)
Of
Transactie met meer dan één valuta
Aan het einde van de vierde werkdag volgend op de dag waarop de transactie of bestelling is ontvangen
Overige transacties Aan het einde van de werkdag volgend op de dag waarop de transactieopdracht is ontvangen

16.3. Als u uw kaart gebruikt of uw kaartgegevens aan een leverancier verstrekt om een transactie te verrichten voordat u weet welk bedrag op uw kaart zal worden afgeschreven, heeft u mogelijk het recht op terugbetaling als het bedrag onverwacht groot is op voorwaarde dat u ons binnen acht weken vanaf de datum dat de transactie in mindering is gebracht op de hoogte stelt, maar u heeft GEEN recht op terugbetaling als wij of de leverancier u ten minste vier weken voordat de transactie van uw saldo zal worden afgetrokken, op de hoogte heeft gesteld van het bedrag en u akkoord bent gegaan met de transactie.

16.4. Na ontvangst van een dergelijk verzoek onder voorwaarde 16.3 kunnen wij u verzoeken ons de informatie te verstrekken om na te gaan of aan de voorwaarden in voorwaarde 16.3 is voldaan. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw verzoek onder voorwaarde 16.3 of na ontvangst van aanvullende informatie die vereist is op grond van deze paragraaf, zullen we een terugbetaling verstrekken of rechtvaardigen waarom we het verzoek weigeren.

16.5. We zijn aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de transactie, tenzij we kunnen bewijzen dat de transactie is ontvangen door de bank van de leverancier, in welk geval de bank van de leverancier jegens de leverancier aansprakelijk is. U kunt ons verzoeken om onmiddellijk ons best te doen om een onjuist uitgevoerde transactie te traceren en u op de hoogte te stellen van de uitkomst.

16.6. Wanneer een leverancier een transactie initieert, is de bank van de leverancier verantwoordelijk voor de juiste overdracht van de relevante gegevens aan ons. Als de bank van de leverancier kan bewijzen dat hij niet verantwoordelijk is voor een transactie die is mislukt is of onjuist is uitgevoerd, zullen wij verantwoordelijk zijn.

16.7. Als we verantwoordelijk zijn voor het feit dat een onjuist bedrag van een transactie van uw saldo wordt afgetrokken, zullen we de fout corrigeren. Als we verantwoordelijk zijn voor het aftrekken van een transactie van uw saldo waarvoor u geen toestemming heeft gegeven, dan zullen we het bedrag van de transactie terugbetalen aan uw saldo en de transactie behandelen alsof deze nooit heeft plaatsgevonden. U dient ons zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk 13 maanden na de afschrijving op de hoogte te stellen van een ongeautoriseerde of onjuiste transactie. Als u dit niet doet, zijn wij mogelijk niet aansprakelijk.

16.8. Wij zijn niet aansprakelijk als u de leverancier bij een transactie onjuist identificeert. In dat geval zullen we redelijke inspanningen leveren om de betrokken middelen terug te vorderen

17. Klachten en hoe contact met ons op te nemen

17.1. Als u een klacht wilt indienen of ons wilt benaderen om een andere reden gerelateerd aan deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via een van de contactmethoden. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat we uw klacht eerlijk en snel behandelen.

17.2. We zullen proberen uw klacht binnen 15 werkdagen na ontvangst op te lossen en in bijzondere omstandigheden binnen 35 werkdagen (en we informeren u hierover wanneer dit het geval is).

17.3. In het onwaarschijnlijke geval dat u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht of de uitkomst hebben afgehandeld, kunt u deze mogelijk doorverwijzen naar de Britse financiële ombudsman (Financial Ombudsman Service) op:

18. Hoe wij uw informatie gebruiken

18.1. We zullen uw gegevens doorzoeken bij kredietinformatie- en fraudepreventiebureaus. Deze zoekopdrachten zijn bedoeld om uw identiteit te controleren en we voeren hiervoor geen volledige kredietreferentiecontroles of kredietscores uit. We maken gebruik van een geautomatiseerd besluitvormingssysteem om uw aanvraag te beoordelen en uw identiteit te verifiëren.

18.1.1. Als we uw identiteit niet adequaat kunnen verifiëren, kunnen we u vragen om ons een aantal bewijsstukken te verstrekken om uw identiteit en adres te bevestigen.

18.2. Kredietinformatiebureaus kunnen de door u verstrekte gegevens controleren aan de hand van gegevens in een database (openbaar of anderszins) waartoe zij toegang hebben. Er zal een niet-geregistreerd verzoek worden ingediend. Een niet-geregistreerde aanvraag is een zoekopdracht die niet is uitgevoerd voor kredietdoeleinden. Het heeft geen invloed op uw kredietwaardigheid of kredietscore wanneer u kredietaanvraag indient. Het wordt door andere kredietverstrekkers niet anders beschouwd dan degene die de zoekopdracht heeft uitgevoerd. Het is opgenomen in uw kredietoverzicht zodat u weet dat de zoekopdracht is uitgevoerd, maar het heeft geen invloed op uw kredietwaardigheid of kredietscore wanneer u krediet aanvraagt.

18.3. Als u ons onjuiste of onnauwkeurige informatie verstrekt en we stellen vast dat er sprake is van fraude, zullen we dit registreren bij fraudepreventiebureaus. Wetshandhavingsinstanties hebben toegang tot deze informatie en kunnen deze gebruiken.

18.3.1. Fraudepreventiebureaus zullen gegevens delen met andere organisaties. Wij en andere organisaties kunnen toegang krijgen tot en gebruik maken van de informatie die is geregistreerd door fraudepreventiebureaus in het buitenland.

18.3.2. Neem contact met ons op via een van de contactmethoden als u meer informatie wilt over deze kredietinformatie- en fraudepreventiebureaus. U heeft een wettelijk recht op deze gegevens.

18.3.3. U heeft bepaalde rechten om een kopie te ontvangen van alle informatie die we over u bewaren. Neem contact met ons op via een van de contactmethoden. Wij kunnen kosten in rekening brengen voor deze dienst.

18.4. Sommige informatie die door kredietinformatiebureaus en fraudepreventiediensten wordt bijgehouden, zal aan ons en andere organisaties worden doorgegeven om bijvoorbeeld:

18.4.1. om fraude en het witwassen van geld te voorkomen, door het controleren van kredietaanvragen, kredietgerelateerde of andere faciliteiten, voorstellen en claims voor alle soorten verzekeringen, sollicitaties en personeelsdossiers, en om uw identiteit te verifiëren.

18.4.2. De informatie die door deze instanties wordt bewaard, kan ook worden gebruikt voor andere doeleinden waarvoor u uw specifieke toestemming verleent of, in zeer beperkte gevallen, indien wettelijk vereist of indien toegestaan krachtens de voorwaarden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2018.

18.5. Wanneer u een overeenkomst met ons heeft, kunnen we de volgende soorten informatie over u gebruiken:

18.5.1. informatie die u ons geeft of die we al over u hebben, inclusief elk telefoonnummer waarmee u ons belt, dat we kunnen opnemen;

18.5.2. informatie die we ontvangen bij het nemen van een beslissing over uw aanvraag of overeenkomst, met inbegrip van informatie die we ontvangen van vragen en zoekopdrachten die in uw naam zijn gemaakt bij kredietinformatie- en fraudepreventiebureaus;

18.5.3. informatie (inclusief details van betalingen en transacties) die we kunnen hebben over elk beheerd account of polis die u bij of via ons aanhoudt, en

18.5.4. informatie die we ontvangen van iedereen die ons informatie over u mag verstrekken.

18.6. We zullen informatie over u verwerken, gebruiken, beheren, controleren, vrijgeven en vastleggen voor:

18.6.1. het doorzoeken van gegevens van kredietinformatie- en fraudepreventiebureaus (inclusief informatie uit het buitenland) om uw account te beheren;

18.6.2. het beheer van uw accounts en polissen en elke aanvraag, overeenkomst of correspondentie die u met ons heeft;

18.6.3. het uitvoeren, controleren en analyseren van onze werkzaamheden;

18.6.4. het bestrijden van fraude, witwassen van geld, terrorisme en andere misdaden en

18.6.5. het nakomen van alle toepasselijke wettelijke verplichtingen en regelgevingen in welk land dan ook.

18.7. We kunnen informatie over u onthullen:

18.7.1. aan iedereen die voor ons of onze merkpartner werkt

18.7.2. aan fraudepreventiebureaus;

18.7.3. aan elke organisatie die een van onze producten ondersteunt die u in uw bezit heeft;

18.7.4. naar elk betalingssysteem waaronder wij uw kaart uitgeven;

18.7.5. indien een betaling via een wereldwijd betalingssysteem wordt verwerkt, aan bepaalde autoriteiten om terrorisme op te sporen en te voorkomen (met inbegrip van autoriteiten buiten het Verenigd Koninkrijk);

18.7.6. aan elke persoon aan wie wij een van onze rechten of verplichtingen overdragen in het kader van een overeenkomst die wij met u kunnen hebben, en

18.7.7. aan iedereen aan wie u ons machtigt om informatie over u te geven.

18.8. Het verwerken van uw informatie, zoals hierboven beschreven, kan inhouden dat deze wordt verzonden naar andere landen buiten de EER met inbegrip van de Verenigde Staten. Onder dergelijke omstandigheden is het onze taak ervoor te zorgen dat uw informatie dezelfde bescherming blijft genieten.

18.9. We zullen de informatie over u slechts bewaren zo lang als nodig is of vereist is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

19. OVERZICHT

Vergoedingen en limieten

Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijkste productkenmerken en informatie en is niet bedoeld om de algemene voorwaarden van het product te vervangen. De tarieven en limieten die op elke kaart van toepassing zijn, worden hieronder uiteengezet.

Kaartlimieten
(in valuta van de kaart)
SDD-gebruiker FDD-gebruiker
Maximum saldo 2.400 60.000
Maximale jaarlijkse belasting (in combinatie met alle belastingsmethoden) 2.400 60.000
Maximale maandelijks belasting (in combinatie met alle belastingsmethoden) 200 5.000
Maximale dagelijkse belasting (in combinatie met alle belastingsmethoden) 200 5.000
Maximale eenmalige belasting (in combinatie met alle belastingsmethoden) 200 5.000
Limiet per belastingsbron
Creditcard/betaalkaart Hetzelfde als hierboven Hetzelfde als hierboven
Bankoverschrijving Hetzelfde als hierboven Hetzelfde als hierboven
Geldautomaat (alleen voor SDD-gebruikers)
Jaarlijkse pinlimiet 100 12.000
Maandelijkse pinlimiet 100 1.000
Dagelijkse pinlimiet 100 1.000
Eenmalige pinlimiet 100 1.000
POS-uitgaven (alleen binnenlandse uitgaven voor SDD-gebruikers)
Jaarlijkse POS-bestedingslimiet 2.400 60.000
Maandelijkse POS-bestedingslimiet 2.400 5.000
Dagelijks POS-bestedingslimiet 2.400 5.000
Eenmalige POS-bestedingslimiet 1.000 5.000
Kaartkosten
(in valuta van de kaart)
Gratis gebruiker
Abonnement
Maandelijkse kosten Gratis
Opwaarderen
Per creditcard of betaalkaart Gratis
Per bankoverschrijving Gratis
Binnenlandse transactie
Verkooppunt en e-commerce aankopen in de valuta van de kaart Gratis
Buitenlandse transactie
Verkooppunt en e-commerce aankopen niet in de valuta van de kaart Gratis
Geldopname
Geldopname via een geldautomaat in elke ondersteunde valuta.
OPMERKING: ATM-aanbieders kunnen extra kosten in rekening brengen.
3% met een minimum van 4,99
Doorlopende functies
Vergoeding voor inactieve gebruiksperiode na het verstrijken kaart 1,49 per maand vanaf 30 dagen na de vervaldatum van de kaart
Anders
Vergoeding voor aflossing (indien van toepassing) 9,99
Vergoeding voor terugboeking (indien van toepassing) 9,99

Verzekeringsvoorwaarden.

Taal en vertalingen

Voor zover wettelijk toegestaan, is de voertaal voor deze Verzekeringsvoorwaarden Engels. Elke vertaling is voor uw gemak verstrekt. U kunt het originele Engelse document bekijken op https://stocardapp.com/en/payment-terms.


1. Identificatie

Axeria Insurance Limited met hoofdkantoor te Axeria Business Centre, 380, Level 2, Canon Road, Santa Venera, SVR 9033, Malta, ROC Bedrijfs ID: C 55905 Vergund door de Malta Financial Services Authority en werkzaam in Luxemburg onder de richtlijn van de Europese Unie betreffende de vrijheid van dienstverlening 2002/92/EG (verzekeraar) heeft verzekeringspolis nr. AXINS/CF/01/2021 uitgegeven aan Stocard S.à r.l., 60, rue d'Ivoix, 1817 Luxemburg (verzekeringnemer) via Moonshot-Internet SAS, President: Pascal Bied-Charreton, Hoofdkantoor: Tour D2 - 17 bis place des Reflets- 92919 Paris La Défense Cedex, Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 3.500.000 euro, Inschrijvingsnummer 828 572 057, Vergunning als verzekeringstussenpersoon in Luxemburg onder het nummer 17002811 (controleerbaar op www.orias.fr) en om verzekeringscontracten af te sluiten in Luxemburg krachtens de EU-Richtlijn Financiële Diensten 2002/92/EG, Regulerend toezicht: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest, 75436 Paris, Frankrijk (tussenpersoon). Hierna volgen de voorwaarden die van toepassing zijn op de verzekeringspolis.

2. Definities

 • Accidentele schade - Elke vernietiging, volledige of gedeeltelijke verslechtering, die het gevolg is van een plotse, onvoorspelbare externe gebeurtenis.

 • Schadegeval - een verzekerde die uiterlijk binnen tien (10) dagen na het schadegeval via een door de verzekeringnemer ter beschikking gesteld internetformulier aan de verzekeraar op volledige en eerlijke wijze verklaart dat zich tijdens de dekkingsperiode een gebeurtenis heeft voorgedaan

 • Dekkingsperiode - de vijfenveertig (45) dagen na een aankoop

 • Gebeurtenis - accidentele schade of diefstal

 • Verzekerde - persoon met domicilie in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk aan wie de verzekeringnemer een prepaid/debet/creditcard afgeeft. Om twijfel te voorkomen, kan uitgifte in dit geval ook verwijzen naar het verlenen van de dienst in partnerschap met een BIN-sponsor/emittent.

 • Prepaid/debet/creditcard - een betaalmiddel waarvoor geen contant geld nodig is en dat door de verzekeringnemer wordt uitgegeven

 • Aankoop - een met de prepaid/debet/creditcard gekocht voorwerp

 • Diefstal - het zich toe-eigenen van iets van de verzekerde met geweldpleging, waarvan de verzekerde getuige is en waarvan het bewijs kan worden geleverd, waarbij de agressie wordt gedefinieerd als de daad van geweld gepleegd door lichamelijk letsel toe te brengen of lichamelijke inspanning te forceren met het oogmerk te onteigenen.

3. Verzekeringsclausule

Als een voordeel dat door de verzekeringnemer aan de verzekerden wordt aangeboden, zal de verzekeraar de verzekerden schadeloos stellen voor schadeclaims met betrekking tot gebeurtenissen die zich tijdens de dekkingsperiode hebben voorgedaan, voor alle aankopen die tijdens de geldigheidsduur van de verzekeringspolis bij in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk geregistreerde handelaren zijn gedaan met de uitgegeven en geldige prepaid/debet/creditcard, ten belope van: 250 euro per schadegeval en bij toepassing van het eigen risico (nul, 0), beperkt tot één (1) schadegeval tijdens elke dekkingsperiode en per periode van twaalf (12) opeenvolgende maanden, zoals bepaald door de datum waarop het schadegeval wordt ingediend, onder voorbehoud van alle andere voorwaarden, bepalingen en uitsluitingen.

4. Exclusies

Geen enkele schadevergoeding zal door de verzekeraar aan een verzekerde verschuldigd zijn voor claims die zijn ingediend, en die het gevolg zijn van of ontstaan zijn als:

 • Iets anders dan wat als een gebeurtenis kan worden beschouwd; er wordt met name geen dekking verleend voor –

  • het verlies van een aankoop

  • het vergeten van een aankoop

  • vrijwillig afzien van een aankoop

  • het al dan niet verklaarbaar verdwijnen van een aankoop, of

  • een intern verschijnsel dat de werking van de aankoop aantast

 • gebeurtenissen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een natuurramp

 • gebeurtenissen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een burgeroorlog of een buitenlandse oorlog, een ruzie, een volksbeweging, een oproer of inbeslagneming door de overheid

 • gebeurtenissen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met uitbuitingseffecten, het vrijkomen van warmte, bestraling die een atoomkern transmuteert of radioactiviteit, en stralingseffecten veroorzaakt door kunstmatige versnelling van deeltjes

 • gebeurtenissen die zich voordoen aan een aankoop terwijl deze vervoerd wordt in een gemotoriseerd voertuig

 • Gebeurtenissen die zich buiten de dekkingsperiode voordoen

 • Gebeurtenissen die alleen betrekking hebben op de accessoires van de aankoop

 • Gebeurtenissen die te wijten zijn aan het feit dat het gebruik van de aankoop door de verzekerde niet overeenstemt met het beoogde gebruik

 • Gebeurtenissen die te wijten zijn aan de opzettelijke of frauduleuze handelingen van de verzekerde, zijn naaste familie, met inbegrip van ascendenten of descendenten

 • De diefstal van een aankoop die wordt vergemakkelijkt door de nalatigheid van de verzekerde

 • Onopzettelijke schade aan aankopen tijdens of vanwege de levering

 • Onopzettelijke schade aan aankopen vanwege normale slijtage

 • Aankopen die:

  • ruwe industriële materialen, brandstof of chemicaliën

  • planten of dieren

  • contant geld of reischeques

  • vacatie vouchers of beschers

  • tickets of diensten van welke aard dan ook

  • drankjes of voedsel

  • snel verslechterende voorwerpen,

  • drugs of stimulerende middelen

  • software of immateriële activa

  • onroerend goed

  • een goed dat reeds een aanzienlijk deel van zijn intrinsieke waarde miste

 • aankopen die de verzekerde op het tijdstip van de gebeurtenis niet fysiek en zeker in bezit had

 • Aankopen die niet worden gedaan bij handelaars binnen de europese unie en het verenigd koninkrijk

 • Aankopen die niet overeenstemmen met wat werd besteld

 • Het niet of te laat leveren van aankopen

 • aankopen die niet met de prepaid/debet/creditcard zijn gedaan

 • Aankopen die niet met toestemming van de verzekerde zijn gedaan

 • aankopen voor beroepsdoeleinden of sportwedstrijden

 • elke materiële schade of lichamelijk letsel veroorzaakt door een aankoop

 • claims die niet binnen tien (10) dagen na de gebeurtenis zijn ingediend

 • Claims van een verzekerde voor een aankoop na een reeds gedekte gebeurtenis ● meer dan één (1) claim ingediend tijdens elke dekkingsperiode en per twaalf (12) opeenvolgende maanden

5. Wat te doen in geval van een schadegeval

Neem contact op met de verzekeringnemer en volg de gegeven instructies op, waaronder het tijdig verstrekken van alle gevraagde informatie langs elektronische weg.

6. Klachten

In geval van moeilijkheden bij de toepassing van de bepalingen van deze verzekeringspolis, kan de verzekerde zich wenden tot de verzekeringnemer via e-mail support@stocardapp.com of tot Moonshot-Internet via e-mail: support@moonshot-internet.com.

De verzekerde ontvangt binnen maximaal 10 werkdagen een ontvangstbewijs. De verzekerde wordt op de hoogte gehouden van het verloop van het onderzoek en ontvangt, behoudens uitzonderingen, uiterlijk twee maanden na ontvangst van de klacht een antwoord. Indien het ongenoegen van de verzekerde aanhoudt, of indien deze eerste uitwisseling niet bevredigend is, kan de verzekerde zich rechtstreeks schriftelijk wenden tot de beheerder op het volgende adres Chance Financial of Prime Assurances SAS, 101 boulevard Malesherbes, 75008 Parijs, Frankrijk of per e-mail: support@chance-financial.com. Indien het ongenoegen van de verzekerde blijft bestaan, of indien deze laatste ruil niet bevredigend is, kan de verzekerde rechtstreeks schriftelijk contact opnemen met de verzekeraar op: Axeria Insurance Limited, Axeria Business Center, 380, Level 2, Canon Road, Santa Venera, SVR 9033, Malta of per e-mail: complaints.axeria@axeria.com.mt. De situatie van de verzekerde zal met de grootste zorg worden bestudeerd: binnen 10 dagen zal een ontvangstbewijs aan de verzekerde worden gezonden en vervolgens zal binnen 2 maanden een antwoord aan de verzekerde worden gezonden. Indien de verzekerde niet tevreden is met de behandeling van het geschil door de verzekeraar, heeft de verzekerde de mogelijkheid zich te wenden tot: Office of the Arbiter for Financial Services, First Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN1530, Malta. Telefoon +356 2124 9245. E-mail: complaint.info@financialarbiter.org.mt Website: www.financialarbiter.org.mt.

Het Bureau van de arbiter voor financiële diensten is belast met het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële ondernemingen. Het Bureau van de arbiter voor financiële diensten is het bevoegde orgaan voor dit soort verhaalsmogelijkheden en kan van de verzekeraar verlangen dat hij de consument vergoedt indien het verhaal van de consument succesvol is. Het Bureau van de arbiter voor financiële diensten is een onafhankelijke organisatie. De indiening van een klacht doet geen afbreuk aan het recht van de consument om zich tot de bevoegde rechter te wenden. Indien deze procedure mislukt, behoudt de verzekerde uiteraard al zijn rechten om naar de rechter te stappen.

7. Informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens

Overeenkomstig de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, erkent de verzekerde door Moonshot-Internet op de hoogte te zijn gebracht van het feit dat:

De door Moonshot-Internet verzamelde persoonsgegevens (hierna "DCP") zijn het voorwerp van een geautomatiseerde verwerking met het oog op de onderschrijving, de uitvoering, het beheer van het verzekeringscontract van de verzekerde en van zijn begunstigden, voor en na de aansluiting. De verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor de geautoriseerde diensten van Moonshot-Internet en zullen worden gedeeld met haar contractuele partners met het oog op het beheer van verzekeringscontracten. In geen geval zullen de verzamelde persoonsgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt en/of aan andere organisaties worden meegedeeld zonder de uitdrukkelijke, vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene.

De verzamelde gegevens worden door de verzekeraar in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking bewaard overeenkomstig de door de regelgeving voorgeschreven bewaringstermijnen, zonder dat daarbij de tijd die nodig is voor de verwezenlijking van het bij de verzameling van de gegevens vastgestelde doel wordt overschreden. Deze bewaringstermijnen kunnen variëren naar gelang van de doeleinden, de duur van de contractuele relatie, wettelijke verplichtingen en wettelijke voorschriften, en zijn in ieder geval in overeenstemming met de aanbevelingen van de bevoegde regelgevende autoriteit. Overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming hebben de verzekerde en zijn rechthebbenden recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering, overdraagbaarheid van persoonsgegevens en op verzet om legitieme redenen (met name op het gebied van geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering), beperking van de verwerking, om te beslissen over het lot van deze postmortale gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend per post, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs, naar het volgende adres: (zie oorspronkelijke taal) Als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt de verzekeraar persoonsgegevens voor de inschrijving, de ondertekening, het beheer en de uitvoering van dit contract, overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. en in overeenstemming met haar beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, verzamelt en verwerkt Axeria Insurance Limited informatie over u met het oog op het aanbieden en uitvoeren van verzekeringscontracten, en om uw klachten te kunnen behandelen. De gegevens worden ook gebruikt voor operationele doeleinden, zoals preventie en opsporing van fraude, alsmede voor financieel beheer. De verzekeraar voert due diligence-verplichtingen uit in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, maatregelen voor het bevriezen van activa, de strijd tegen de financiering van terrorisme en financiële sancties, met inbegrip van het in werking stellen van waarschuwingen en verklaringen van verdenking.

De verzamelde gegevens zijn verplicht. Zonder mededeling van deze gegevens zal het beheer van verzoeken om bijstand en verzekering moeilijker, zo niet onmogelijk worden.

Te dien einde wordt de verzekerde ervan in kennis gesteld dat zijn persoonsgegevens bestemd zijn voor de verzekeraar, zijn dienstverleners, zijn herverzekeraars, zijn personeel en alle personen die binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden kunnen optreden, teneinde het schadedossier van de verzekerde te beheren, hem de waarborgen te verstrekken die hem uit hoofde van zijn contract toekomen, betalingen te verrichten en deze gegevens door te geven in de gevallen waarin de wet zulks vereist of toestaat.

Telefoongesprekken van de verzekerde zullen waarschijnlijk ook worden opgenomen, om de verzekeraar te helpen zijn diensten te controleren en te verbeteren. De verzekeraar bewaart de gegevens van de verzekerde niet langer dan nodig is om het met de verzameling ervan nagestreefde doel te bereiken en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en de eventueel door de bevoegde toezichthoudende autoriteiten gevraagde aanbevelingen en toestemmingen.

Door gebruik te maken van de diensten van de verzekeraar, erkent de verzekerde dat de verzekeraar zijn persoonsgegevens voor de bovenvermelde doeleinden mag gebruiken. Indien de verzekerde aan de verzekeraar inlichtingen over derden verstrekt, verbindt hij zich ertoe hen in kennis te stellen van het gebruik van hun gegevens zoals hierboven omschreven.

In uw hoedanigheid van betrokkene bij de verwerking wordt de verzekerde meegedeeld dat hij recht heeft op toegang tot, rectificatie, uitwissing en overdraagbaarheid van uw gegevens, alsmede het recht om de verwerking te beperken. De verzekerde heeft ook het recht om zich om gegronde redenen tegen zijn behandeling te verzetten. Hij heeft het recht richtlijnen vast te stellen met betrekking tot het lot van deze gegevens na de dood.

De uitoefening van hun rechten geschiedt bij de functionaris voor gegevensbescherming, per post vergezeld van een fotokopie van een ondertekend identiteitsbewijs, aan een van de volgende adressen:

 • langs elektronische weg: dpo@axeria.com.mt

 • per post: Data Protection Officer, AXERIA INSURANCE LIMITED, Axeria Business Center, 380, Level 2, Canon Road, Santa Venera, SVR 9033, MALTA

Ten slotte wordt de verzekerde meegedeeld dat hij het recht heeft om een klacht in te dienen bij: Office of the Information and Data Protection Commissioner - Airways House, Second Floor - High Street - Sliema SLM 1549 MALTA

De verzekeringnemer, de verzekerde en hun rechthebbenden hebben ook het recht zich te allen tijde en kosteloos op de telemarketing-weigeringslijst in te schrijven. (Voor meer informatie: https://cnpd.public.lu/)

De verzekerde erkent dat het verzamelen en verwerken van zijn persoonsgegevens (identificatiegegevens, gegevens met betrekking tot zijn gezin, economische, patrimoniale en financiële situatie, professional, zijn persoonlijke leven, zijn gezondheid, naar goeddunken van het risico, contractbeheer, enz.) noodzakelijk zijn voor het management en de uitvoering van het contract. De verzekeraar en zijn partners verbinden zich ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een goed niveau van bescherming en veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen.

Overeenkomstig de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verbindt de verzekeraar zich ertoe de Nationale Commissie voor gegevensbescherming Groothertogdom Luxemburg (de bevoegde toezichthoudende autoriteit) in kennis te stellen van elke inbreuk in verband met persoonsgegevens, indien mogelijk uiterlijk 72 uur nadat hij er kennis van heeft gekregen. Wanneer de schending een groot risico kan inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokkene, zal de verzekeraar hem daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.